"Take" อยู่ในกลุ่ม Irregular Verb

Take เป็นคำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง


กริยาช่อง 1

Take

กริยาช่อง 2Took

กริยาช่อง 3Taken

แปลว่านำไป

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Take แปลว่า:

 1. เจ็บป่วย

 2. แอ้ม

 3. โกง

 4. ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง

 5. นำ

 6. เอาไป, เอา

 7. โดยสาร

 8. ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ

 9. ชนะ, พิชิต

 10. ใช้, ใช้เวลา

 11. เดินทางโดย, โดยสารด้วย

 12. วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, วัดอุณหภูมิ

 13. เรียน, เรียนรู้

 14. ถือ, จับ

 15. เลือก, ซื้อ, เช่า

 16. การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง, ช่วงตอนของละคร

 17. ต้องการ

 18. นำมา, ได้มา, ได้

 19. ควบคุมตัว

 20. ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ

 21. จดบันทึก, จด

 22. เป็นเวลา

 23. ได้รับ (ตำแหน่ง), ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ

 24. ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน

 25. พาไป, นำไป

 26. คัดลอก

 27. ยอมรับ, อนุมัติ

 28. เข้าใจ, ตีความ

 29. ร่วมประเวณี

 30. ขึ้นรถ, ลงเรือ

ภาพประกอบ

 • Take

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"