กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Bring In ช่อง 2 Bring In ช่อง 3

คำว่า Bring In แปลว่า นำเข้า ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Bring In นี้ก็คือ Bring In / Brought In / Brought In
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า นำเข้า แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Bring In: นำเข้า

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Bring InBrought InBrought Inนำเข้า

สรุปกริยา 3 ช่อง Bring In

Bring In ช่อง 2 คือ Brought In
Bring In ช่อง 3 คือ Brought In

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า นำเข้า แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • Bring In มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb, กริยาช่อง 1 Bring In กริยาช่อง 2 Brought In กริยาช่อง 3 Brought In แปลว่า นำเข้า หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bet Bring Bring About Bring Along Bring Around Bring Back Bring Down Bring Forth Bring Forward Bring Off Bring On Bring Out In Bring Round

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bring In"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"