"Bring Down" อยู่ในกลุ่ม Irregular Verb

Bring Down เป็นคำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง


กริยาช่อง 1

Bring Down

กริยาช่อง 2 Brought Down

กริยาช่อง 3 Brought Down

แปลว่า นำลงมา

Bring Down

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Bring Down แปลว่า:

 1. ทำให้ร่วงลงมา

 2. ทำให้พ่ายแพ้

 3. นำลงมา

 4. ทำให้ทันสมัย, นำมาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น

 5. ทำให้สถานภาพลดลง, ทำให้ตกต่ำลง

 6. ลดราคา

 7. ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ

 8. สิ่งที่ทำให้หดหู่ใจ

 9. ตกทอด, เป็นมรดกตกทอด

 10. ทำให้ลด

 11. ทำให้เผชิญกับความจริง, ทำให้กล้าเผชิญ

 12. ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ทุกข์ทรมาน

 13. สิ่งเตือนให้นึกถึงความเป็นจริง

ภาพประกอบ

 • Bring Down

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bring Down มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb"

กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความยอดนิยม

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"