กริยา 3 ช่อง

 "Bring" อยู่ในกลุ่ม Irregular Verb

Bring เป็นคำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง


กริยาช่อง 1

Bring

กริยาช่อง 2 Brought

กริยาช่อง 3 Brought

แปลว่า นำมา

Bring มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb, กริยาช่อง 1 Bring กริยาช่อง 2 Brought กริยาช่อง 3 Brought แปลว่า นำมา หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Bring แปลว่า:

  1. (vt) ขนย้าย, ขนส่ง

  2. (v) นำ

  3. (v) นำมา

  4. (vt) นำไปสู่, พาไปสู่

  5. (v) พา

  6. (vt) พามา, พา

  7. (vt) พาไป, นำไป, นำไปส่ง

  8. (v) เบิก

  9. (vt) ไปเอามา

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • Bring มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb, กริยาช่อง 1 Bring กริยาช่อง 2 Brought กริยาช่อง 3 Brought แปลว่า นำมา หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bring"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"