กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Bear On ช่อง 2 Bear On ช่อง 3

คำว่า Bear On แปลว่า อดทน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Bear On นี้ก็คือ Bear On / Bore On / Born On / Borne On
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า อดทน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Bear On: อดทน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Bear OnBore OnBorn On / Borne Onอดทน

สรุปกริยา 3 ช่อง Bear On

Bear On ช่อง 2 คือ Bore On
Bear On ช่อง 3 คือ Born On / Borne On

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า อดทน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • Bear On มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb, กริยาช่อง 1 Bear On กริยาช่อง 2 Bore On กริยาช่อง 3 Born On / Borne On แปลว่า อดทน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bear Bear Down On Bear Out Bear Up Bear Up Under Bear With Bet Burn Dwell On Hang On Leap On Spring On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bear On"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"