กริยา 3 ช่อง: Be In ช่อง 2 Be In ช่อง 3

คำว่า Be In แปลว่า เข้ามา ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Be In นี้ก็คือ Be In / Were In / Been In
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เข้ามา แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Be In: เข้ามา

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Be InWere InBeen Inเข้ามา

สรุปกริยา 3 ช่อง Be In

Be In ช่อง 2 คือ Were In
Be In ช่อง 3 คือ Been In

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เข้ามา แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Be In แปลว่า?

Be In มีความหมายว่า:

  1. (v) ตั้งอยู่

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • Be In มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท Irregular Verb, กริยาช่อง 1 Be In กริยาช่อง 2 Were In กริยาช่อง 3 Been In แปลว่า เข้ามา หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Be Along Be Down Be Down With Be In On Be On Be Up To Bead Beam Beam Up Bear On Beg Bet

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Be In"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"