กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ใช่คำกริยา

กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ใช่คำกริยา ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ใช่คำกริยา

กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ใช่คำกริยา ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Base Form)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1Accidentคำว่า Accident ไม่ใช่คำกริยา
2Afraidคำว่า Afraid ไม่ใช่คำกริยา
3Alreadyคำว่า Already ไม่ใช่คำกริยาการใช้ Already ใน Present Perfect
4Alwaysคำว่า Always ไม่ใช่คำกริยา
5Arguableคำว่า Arguable ไม่ใช่คำกริยา
6Arkคำว่า Already ไม่ใช่คำกริยา
7Asleepคำว่า Asleep ไม่ใช่คำกริยา
8Attractiveคำว่า Attractive ไม่ใช่คำกริยา
9awfulคำว่า awful ไม่ใช่คำกริยา
10Beautifulคำว่า Beautiful ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Be Beautiful
11Becauseคำว่า Because ไม่ใช่คำกริยา
12Beeคำว่า Bee ไม่ใช่คำกริยา
13Beingคำว่า Being ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาคือ Be
14Boคำว่า Bo ไม่ใช่คำกริยา
15Bothคำว่า Both ไม่ใช่คำกริยา
16Brinkคำว่า Brink ไม่ใช่คำกริยา
17Buck-Teethคำว่า Buck-Teeth ไม่ใช่คำกริยา ลองค้นคำว่า Buck
18Byeคำว่า Bye ไม่ใช่คำกริยา
19Can Notคำว่า Can Not ไม่ใช่คำกริยา
20Carคำว่า Car ไม่ใช่คำกริยา
21Carefulคำว่า Careful ไม่ใช่คำกริยา
22Childคำว่า Child ไม่ใช่คำกริยา
23Childrenคำว่า Children ไม่ใช่คำกริยา
24Cleverคำว่า Clever ไม่ใช่คำกริยา
25Coldคำว่า Cold ไม่ใช่คำกริยา
26Couldคำว่า Could ไม่ใช่คำกริยา
27Crazyคำว่า Crazy ไม่ใช่คำกริยา
28Cuteคำว่า Cute ไม่ใช่คำกริยา
29Daisyคำว่า Daisy ไม่ใช่คำกริยา
30DangerousDangerous ไม่ใช่คำกริยา
31Deepคำว่า Deep ไม่ใช่คำกริยา
32Deliveryคำว่า Delivery ไม่ใช่คำกริยา
33Dinnerคำว่า Dinner ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Dine
34Drowคำว่า Drow ไม่ใช่คำกริยา
35Earlyคำว่า Early ไม่ใช่คำกริยา
36Enoughคำว่า Enough ไม่ใช่คำกริยา
37Equipmentคำว่า Equipment ไม่ใช่คำกริยา
38Eternityคำว่า Eternity ไม่ใช่คำกริยา
39Everคำว่า Ever ไม่ใช่คำกริยาการใช้ Ever ใน Present Perfect
40Expensiveคำว่า Expensive ไม่ใช่คำกริยา
41exposureคำว่า exposure ไม่ใช่คำกริยา
42Famousคำว่า Famous ไม่ใช่คำกริยา
43Farคำว่า Far ไม่ใช่คำกริยา
44Feetคำว่า Feet ไม่ใช่คำกริยา
45Fewคำว่า Few ไม่ใช่คำกริยา
46Fingคำว่า Fing ไม่ใช่คำกริยา
47Firstคำว่า First ไม่ใช่คำกริยา
48Foodคำว่า Food ไม่ใช่คำกริยา
49Funnyคำว่า Funny ไม่ใช่คำกริยา
50Goingคำว่า Goingไม่ใช่คำกริยา Go ที่เป็นคำกริยา
51Gradคำว่า Grad ไม่ใช่คำกริยา
52Greatคำว่า Great ไม่ใช่คำกริยา
53Hardคำว่า Hard ไม่ใช่คำกริยา
54Heคำว่า He ไม่ใช่คำกริยา
55Herคำว่า Her ไม่ใช่คำกริยา
56Hereคำว่า Here ไม่ใช่คำกริยา
57Himคำว่า Him ไม่ใช่คำกริยา
58Hindคำว่า Hind ไม่ใช่คำกริยา
59Hisคำว่า His ไม่ใช่คำกริยา
60Homeworkคำว่า Homework ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาคือ Do Homework
61Hungryคำว่า Hungry ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Feel Hungry
62IearnLearn ไม่ใช่ Iearn ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
63illคำว่า ill ไม่ใช่คำกริยา
64Illegalคำว่า Illegal ไม่ใช่คำกริยา
65ImportantImportant ไม่ใช่คำกริยา
66Indulgentคำว่า Indulgent ไม่ใช่คำกริยา
67Kindคำว่า Kind ไม่ใช่คำกริยา
68Largeคำว่า Large ไม่ใช่คำกริยา
69Lateคำว่า Late ไม่ใช่คำกริยา
70Lifeคำว่า Life ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Live
71Littleคำว่า Little ไม่ใช่คำกริยา
72Loudคำว่า Loud ไม่ใช่คำกริยา
73Manyคำว่า Many ไม่ใช่คำกริยา
74Meคำว่า Me ไม่ใช่คำกริยา
75Meatคำว่า Meat ไม่ใช่คำกริยา
76Moneyคำว่า Money ไม่ใช่คำกริยา
77Mostคำว่า Most ไม่ใช่คำกริยา
78Movieคำว่า Movie ไม่ใช่คำกริยา ดู Watch Movie
79Muchคำว่า Much ไม่ใช่คำกริยา
80Myคำว่า My ไม่ใช่คำกริยา
81Neverคำว่า Never ไม่ใช่คำกริยาการใช้ Never ใน Present Perfect
82Notคำว่า Not ไม่ใช่คำกริยา
83Nowคำว่า Now ไม่ใช่คำกริยา
84Oftenคำว่า Often ไม่ใช่คำกริยา
85Oldคำว่า Old ไม่ใช่คำกริยา
86Onlyคำว่า Onlyไม่ใช่คำกริยา
87Ourคำว่า Our ไม่ใช่คำกริยา
88Poorคำว่า Poor ไม่ใช่คำกริยา
89Proudคำว่า Proud ไม่ใช่คำกริยา
90Quiteคำว่า Quite ไม่ใช่คำกริยา
91Quotationคำว่า Quotation ไม่ใช่คำกริยา
92Regularlyคำว่า Regularly ไม่ใช่คำกริยา
93Responsibleคำว่า Responsible ไม่ใช่คำกริยา
94Roadคำว่า Road ไม่ใช่คำกริยา
95Rudeคำว่า Rude ไม่ใช่คำกริยา
96Sadคำว่า Sad ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Feel Sad
97Saleคำว่า Sale ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Sell
98Sameคำว่า Same ไม่ใช่คำกริยา
99Seคำว่า Se ไม่ใช่คำกริยา
100Shall

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ใช่คำกริยา"

 บทความน่ารู้