กริยา 3 ช่อง

 "Preffer" อยู่ในกลุ่ม ไม่ระบุ

Preffer เป็นคำศัพท์ในกลุ่มประเภท ไม่ระบุ มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง


กริยาช่อง 1

Preffer

กริยาช่อง 2 Prefer ไม่ใช่ Preffer

Preffer มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท ไม่ระบุ, กริยาช่อง 1 Preffer กริยาช่อง 2 Prefer ไม่ใช่ Preffer หมวด ไม่ระบุ หมวด ไม่ระบุ

Posted on by Admin

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • Preffer มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท ไม่ระบุ, กริยาช่อง 1 Preffer กริยาช่อง 2 Prefer ไม่ใช่ Preffer หมวด ไม่ระบุ หมวด ไม่ระบุ

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Preffer"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"