"Khow" อยู่ในกลุ่ม ไม่ระบุ

Khow เป็นคำศัพท์ในกลุ่มประเภท ไม่ระบุ มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง


กริยาช่อง 1

Khow

กริยาช่อง 2 Know ไม่ใช่ Khow ต้องเป็นตัว N ไม่ใช่ H

Khow

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • Khow

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "Khow มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท ไม่ระบุ"

กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความยอดนิยม

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"