กริยา 3 ช่อง: Iisten ช่อง 2 Iisten ช่อง 3

คำว่า Iisten กริยา 3 ช่องของคำว่า Iisten นี้ก็คือ Iisten / Listen ไม่ใช่ Iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Iisten

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
IistenListen ไม่ใช่ Iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

สรุปกริยา 3 ช่อง Iisten

Iisten ช่อง 2 คือ Listen ไม่ใช่ Iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • Iisten มีกริยา 3 ช่องอะไรบ้าง? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท ไม่ระบุ, กริยาช่อง 1 Iisten กริยาช่อง 2 Listen ไม่ใช่ Iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I หมวด ไม่ระบุ หมวด ไม่ระบุ

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Identify Idle Ignore Immerge Impale Incarcerate Incarnate Incense Indemnify Individualize Industrialize Infect


 แท็ก Listen

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Iisten"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"